Vantaan Hapkidoseura Haedoji

Käyttäytyminen harjoituksissa

I Oppilaan on saavuttava ennen harjoitusten alkua paikalle. Mikäli oppilas myöhästyy, on hänen suoritettava alkukumarrus ja verryttely yksinään ja sitten pyydettävä lupa ohjaajalta osallistuakseen harjoituksiin.

II Salille saavuttaessa ja sieltä poistuessa on aina kumarrettava. Tällä osoitetaan kunnioitusta lajia, lajin perustajaa, harjoituspaikkaa, ohjaajia ja harjoituskavereita kohtaan. (Oikea käsi sydämelle, katse kohti lippua (tai seuran/liiton symbolia) ja kumarrus.)

III Harjoitusten alussa ja lopussa suoritetaan kumarrus, jolla osoitetaan kunnioitusta Sin Moo Hapkidoa, ohjaajaa ja harjoituskavereita kohtaan.

IV Harjoittelijan on pidettävä harjoitusasunsa (dobok) siistinä ja poistettava ennen harjoituksia kaikki tarpeettomat korut ja kellot. Harjoituksissa ei saa myöskään syödä mitään.

V Harjoittelijoiden on suhtauduttava harjoituksiin vakavasti ja keskittyneesti. Tarpeetonta puhumista, nauramista ja äänekästä käyttäytymistä on vältettävä.

VI Harjoittelijoiden on noudatettava ohjaajan ohjeita nopeasti ja täsmällisesti. Ohjaajalle kumarretaan ohjeiden lopuksi.

VII Sin Moo Hapkidon periaatteiden mukaisesti on kaikkia tunteenpurkauksia vältettävä. Harjoituksiin ei kuulu kiukku, halveksunta ja pilkan teko.

VIII Jos harjoittelijan on poistuttava ennen harjoituksen loppua, tulee hänen ilmoittaa asiasta ohjaajalle. Poistuessaan hänen tulee suorittaa loppukumarrukset.

IX Mikäli ohjaaja on myöhässä tai estynyt saapumasta harjoituksiin, tulee korkeimman vyöarvon omaavan harjoittelijan aloittaa ja ohjata harjoitukset.

X Harjoittelun periaatteina ovat mm. luonteen kehittäminen, vilpittömyys, oikea käyttäytyminen, itsehillintä sekä todellinen yrityksenhalu ja todelliset tarkoitusperät.

Lisäksi: Dobokin alla saa käyttää pääväriltään mustaa tai valkoista t-paitaa, toppia tai rashguardia. Harjoitusten aikana seiniin nojaaminen on kiellettyä. Mustan vyön lajissa suorittaneet saavat käyttää mustia housuja harjoituksissa.